• Dầu Bóng TOA (T-8000)

  Dầu Bóng TOA (T-8000)

  Dầu Bóng TOA (TOA Varnish hay T-8000)

  sử dụng cho đồ gỗ nội thất với độ bóng cao.

  Dầu Bóng TOA được sử dụng rông rãi

  cho hầu hết các sản phẩm gỗ cần bản vệ bề mặt

  nhưng vẫn luôn giữ được vân tự nhiên của gỗ.

  Các nơi có thể sử dụng Dầu Bóng TOA như:

  Cửa, khung cửa gỗ, cabin gỗ

   

  Dầu Bóng TOA (T-8000)

  Dầu Bóng TOA (T-8000)

  Dầu Bóng TOA (TOA Varnish hay T-8000)

  sử dụng cho đồ gỗ nội thất với độ bóng cao.

  Dầu Bóng TOA được sử dụng rông rãi

  cho hầu hết các sản phẩm gỗ cần bản vệ bề mặt

  nhưng vẫn luôn giữ được vân tự nhiên của gỗ.

  Các nơi có thể sử dụng Dầu Bóng TOA như:

  Cửa, khung cửa gỗ, cabin gỗ

   
 • Dầu Bóng Mờ TOA (T-5500)

  Dầu Bóng Mờ TOA (T-5500)

  - Bóng mờ được chế tạo từ Nitrocellulose trong,

  dùng trang trí cho sản phầm nội thất làm từ gỗ…

  nơi mà nét đẹp tự nhiên của các thớ gỗ, vân gỗ là yếu tố quan trọng.

   

  Dầu Bóng Mờ TOA (T-5500)

  Dầu Bóng Mờ TOA (T-5500)

  - Bóng mờ được chế tạo từ Nitrocellulose trong,

  dùng trang trí cho sản phầm nội thất làm từ gỗ…

  nơi mà nét đẹp tự nhiên của các thớ gỗ, vân gỗ là yếu tố quan trọng.

   
 • Dầu Bóng Thơm TOA (T-5000)

  Dầu Bóng Thơm TOA (T-5000)

  được chế tạo từ Nitrocellulose trong,

  dùng trang trí cho sản phầm nội thất làm từ gỗ

  nơi mà nét đẹp tự nhiên của các thớ gỗ, vân gỗ là yếu tố quan trọng.

  Dầu Bóng Thơm TOA (T-5000)

  Dầu Bóng Thơm TOA (T-5000)

  được chế tạo từ Nitrocellulose trong,

  dùng trang trí cho sản phầm nội thất làm từ gỗ

  nơi mà nét đẹp tự nhiên của các thớ gỗ, vân gỗ là yếu tố quan trọng.

^ Trở về đầu trang