Album ảnh
WAXING SERVICES:

-          Half Legs                                                   : 375.000

-          Full  Legs                                                   : 580.000

-          Half Arms                                                   : 185.000

-          Full  Arms                                                   : 310.000

-          Bikini Line                                                   : 210.000

-          Bikini Full                                                    : 310.000

-          Under  Arms                                                 : 105.000

-          Back                                                           : 415.000

-          Up                                                              :85.000

-          Chin                                                            :85.000

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

+ Tổng truy cập: 7545

+ Đang trực tuyến: 18

Quảng cáo
^ Trở về đầu trang