• Sơn Dầu 0,5 L

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

  Sơn Dầu 0,5 L

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

 • Sơn Dầu 3,5L

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

  Sơn Dầu 3,5L

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

 • Sơn Dầu Toa Thùng 18l

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

  Sơn Dầu Toa Thùng 18l

   Sơn nước TOA dùng ngòai trời là loại sơn chất lượng cao. Màng sơn láng mịn có độ bóng trung bình và độ bao phủ cao. Không chứa chì và thủy ngân. Nó có thể chống lại những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống rong rêu, nấm mốc. Thích hợp cho trang trí ngoại thất. Đây là một loại sơn lý tưởng thích hợp cho việc sơn trên các bề mặt: bê tông, ximăng, gạch v.v….

^ Trở về đầu trang