• Thảm trải sàn gạch DUKAN DFQ1703

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

  Thảm trải sàn gạch DUKAN DFQ1703

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

 • Thảm trải sàn gạch DUKAN DFT3701

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

   

  Thảm trải sàn gạch DUKAN DFT3701

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

   

 • Thảm trải sàn DUKAN DAB6301

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

  Thảm trải sàn DUKAN DAB6301

  - Tên sản phẩm: DUKAN CARPETS TILE

  - Kiểu dệt: Loop Pile

  - Chất liệu sợi: 50%Unicolor + 50%Nylon

  - Chất liệu đế: PVC và Fiberglass

  - Kích thước tấm: 50cm x 50cm

  - Độ cao sợi: 5-5,5mm

  - Xuất xứ: Indonesia

  - Hạng thảm: Cao cấp

  - Công dụng: Lót sàn khách sạn, biệt thự, văn phòng, nhà ở . . .

  - Bảo hành: 05 Năm

^ Trở về đầu trang