• Xe đạp điện ESPERO 133I

  Xe đạp điện Espero 133I-14Ah

  Sản xuất : Công ty TNHH ô tô xe máy DEETECH

  Nước sản xuất: Việt Nam

  • Tốc độ: 25-40Km
  • Quy cách vỏ ruột : 16 x 3"
  • Công suất :240W
  • Trọng lượng 39kg
  • Quãng đường: 45-50Km
  • Khóa bình,khóa yên,khóa nguồn
  • Giảm sóc trước và sau

   

  Xe đạp điện ESPERO 133I

  Xe đạp điện Espero 133I-14Ah

  Sản xuất : Công ty TNHH ô tô xe máy DEETECH

  Nước sản xuất: Việt Nam

  • Tốc độ: 25-40Km
  • Quy cách vỏ ruột : 16 x 3"
  • Công suất :240W
  • Trọng lượng 39kg
  • Quãng đường: 45-50Km
  • Khóa bình,khóa yên,khóa nguồn
  • Giảm sóc trước và sau

   

 • Xe đạp điện ESPERO 133S

  Xe Đạp điện Espero 133S -20AH

  Sản xuất : Công ty TNHH ô tô xe máy Deetech

  Nước sản xuất : Việt Nam

  • Tốc độ : 25-40km
  • Quy cách vỏ ruột : 16 x3"
  • Công suất : 240W
  • Trọng lượng 59Kg
  • Quãng đường : 75- 80km
  • Khóa bình,khóa yên,khóa nguồn
  • Giảm sóc trước ,sau

  Xe đạp điện ESPERO 133S

  Xe Đạp điện Espero 133S -20AH

  Sản xuất : Công ty TNHH ô tô xe máy Deetech

  Nước sản xuất : Việt Nam

  • Tốc độ : 25-40km
  • Quy cách vỏ ruột : 16 x3"
  • Công suất : 240W
  • Trọng lượng 59Kg
  • Quãng đường : 75- 80km
  • Khóa bình,khóa yên,khóa nguồn
  • Giảm sóc trước ,sau
^ Trở về đầu trang